Showing 1–12 of 38 results

Đặc biệt

AMOXICILLIN 22%

85.800 757.900 

Hổ trợ điều trị bệnh

BAYTICOL 6% EC

80.000 

Đặc biệt

CẢM CÚM

Đặc biệt

DOXITAV 50% W.S.P

3.700.000 

Hổ trợ điều trị bệnh

ĐẶC TRỊ CẢM CÚM

24.200 

Kháng sinh bột trộn và hòa tan

ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY

40.500 

Hổ trợ điều trị bệnh

E–FLOX GÀ RÙ, GÀ TOI

30.500 

Dinh dưỡng

EGG ULTIMATES

429.000 

Đặc biệt

FLOR-UV New

Hổ trợ điều trị bệnh

GENTADOXIN

Hổ trợ điều trị bệnh

HI-LSPECT

86.900 755.700 

Đặc biệt

HI-MOXICOS 55%

1.752.300 
Contact Me on Zalo