TRUNG TÂM PHÂN PHỐI THUỐC THÚ Y – THUỐC THUỶ SẢN TIẾN PHÁT GIA 

    Đc: 27-29 Nguyễn Du, Phường 2, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

    MST: 8318286108

    Email: Tienphatgiacaolanh@gmail.com