BIO TETRA COLIVIT

Trị tiêu chảy, thương hàn, tụ huyết trùng trên gia cầm và heo.

Contact Me on Zalo