BK KIT – DIỆT HẾN

  • Diệt hến, diệt chem chép trong ao nuôi.
  • Diệt rong, tảo độc.
Contact Me on Zalo