BRAVECTO

452.000 915.000 

DẠNG BÀO CHẾ THUỐC : Dạng viên nhai

  • Bravecto 112.5 mg cho chó rất nhỏ (2-4.5 kg)
  • Bravecto 250 mg cho chó nhỏ (>4.5 – 10 kg)
  • Bravecto 500 mg cho chó kích cỡ trung bình (>10 – 20 kg)
  • Bravecto 1000 mg cho chó lớn (>20 – 40 kg)
  • Bravecto 1400 mg cho chó rất lớn (>40 – 56 kg)
Contact Me on Zalo