DD DIỆT HẾN CHEM CHÉP

Diệt hến, chem chép trong ao nuôi.

Diệt các loại tảo độc, các loại rong: Rong nhớt, rong đá.

Contact Me on Zalo