GONA ESTROL

  • Tăng khả năng thụ thai và đẻ nhiều con.
  • Gai súc cái động dục ẩn, không động dục hay không chịu đực.
  • Kích thích động dục hàng loạt (thay cho huyết thanh ngựa chửa) để điều chỉnh sinh sản, thụ tinh hàng loạt.
Contact Me on Zalo