HAN-DERTIL-B

  • Tẩy sán lá gan cả ấu trùng và sán trưởng thành, sán lá ống mật, sán lá dạ cỏ, sán lá ruột ở trâu, bò, lợn, dê, cừu.
  • Tẩy sán dây và các loại giun tròn ở trâu, bò, lợn, dê, cừu.
Contact Me on Zalo