HAN PROST

  • Chữa chậm, không động dục do lưu tồn thể vànG
  • Cho đẻ theo yêu cầu.
  • Gây động dục hàng loạt.
  • Tống thai chết ra ngoài khi mắc bệnh tai xanh.
  • Pha tinh dịch để tăng đậu thai, đẻ nhiều.
Contact Me on Zalo