HIPRADOG 7

 Hipradog 7 phòng bệnh: viêm ruột do Parvovirus, bệnh Carré, viêm thanh khí quản, viêm gan truyền nhiễm, bệnh ho cũi chó và 2 bệnh do Lepto trên chó.

Contact Me on Zalo