MEDIVAC GUMBORO A

140.000 

– Được chỉ định để phòng bệnh IBD/Gumboro cho gà thịt, gà trống, gà đẻ và gà giống.

– Medivac Gumboro A có thể chủng cho gà ở 7 ngày tuổi khi hàm lượng kháng thể mẹ truyền còn cao.

Contact Me on Zalo