MISTRAL

40.000 

  • Vệ sinh bằng cách làm khô môi trường chuồng nuôi.
  • Cải thiện năng suất kỹ thuật và kinh tế trong chăn nuôi heo, gia cầm và bò sữa.
  • Cải thiện sức khỏe vật nuôi.
Contact Me on Zalo