NAVET – FLUVAC 2

56.000 

Dùng phòng bệnh cúm gia cầm cho gà, vịt, vịt trời nuôi, ngan (vịt xiêm), chim cút khỏe mạnh, chống lại vi rút cúm A/H5N1 thuộc các clade 1;1.1; 2.3.2.1a, b, c và vi rút cúm H5N6.

Contact Me on Zalo