NEOCOLIS

Đặc trị các bệnh tiêu chảy do: ecoli, phân xanh, phân trắng, phân nhớt vàng, phân trắng dính hậu môn, thương hàn, phó thương hàn, tụ huyết trùng, viêm khớp trên da súc, gia cầm.

Contact Me on Zalo