NIU – CÁT – XƠN CHỦNG F

Dùng để phòng bệnh Newcastle (Dịch tả gà hay bệnh gà rù) cho gà con khỏe mạnh từ 3 – 7 ngày tuổi.

Contact Me on Zalo