SUPER MILK

77.000 

  • Tập ăn cho heo con và dê cừu con trong giai đoạn theo mẹ.
  • Thay thế sữa mẹ do heo nái, dê cừu mẹ kém sữa, do bầy con đông, hoặc do bị mất mẹ lúc mới sanh.
  • Cải thiện chất lượng và tỉ lệ tiêu hóa của thức ăn công nghiệp giai đoạn sau cai sữa.
  • Giúp tăng sản lượng sữa trên heo nái nuôi con.
Contact Me on Zalo