TERRA EGG

  • Tăng sản lượng trứng
  • Kéo dài giai đoạn đẻ trứng sai.
  • Giảm tỉ lệ chết.
  • Tăng chất lượng vỏ trứng.
  • Duy trì sự đẻ trứng khi gia cầm mắc bệnh.
  • Tăng quá trình chuyển hóa thức ăn thành trứng 18%.
  • Cung cấp vitamin, giúp tránh bệnh thiếu vitamin ở gia cầm.
Contact Me on Zalo