Showing 1–12 of 33 results

Đặc biệt

AMOXITAV LA

188.000 

Đặc biệt

BELUCINE 216

155.000 

Kháng sinh tiêm

BIO AMPICILLIN

Kháng sinh tiêm

BIO APRACIN 200

Kháng sinh tiêm

BIO MARCOSONE

Kháng sinh tiêm

BIO SONE

Kháng sinh tiêm

BIO TETRA 10% INJ

Kháng sinh tiêm

CEP 5 100ML

Đặc biệt

DOXENRO – CD

Contact Me on Zalo